us2.jpeg

מי אנחנו ?

מרכז ברנינה אשדוד נוסד בשנת 1990 ע"י אסנת וישי. אסנת עוסקת בצד המקצועי והדרכתי של המכונות לתפירה כשכל לקוחה מקבלת הדרכה פרטנית מקצועית על המכונה שרכשה ללא הגבלת הפעמים או מספר השעורים. ההדרכה מתבצעת ע"י מערך שיעור מוגדר הכולל הסבר טכני על המכונה והסבר פרטני כלל הדגמה מפורטת על כל תפר ותפר בפועל ותפירת דוגמיות תפירה בכל סוגי הבדים. חלק זה יכול להמשך לכמה שעורים. השלב הבא הינו ההתמודדות עם המכונה בבית וההתקלות עם בעיות תפירה ושאלות בנושא תפירה והפעלה נכונה של המכונה. כאשר רוכשים מכונת תפירה, חובה לעשות את הרכישה ממקום המבין גם את הצד המקצועי בתפירה וגם את הצד הטכני של מכונות התפירה.